Basisschool 't Keuningshöfke
In aanvulling op de schoolgids, stellen wij jaarlijks een schoolkalender samen. De schoolkalender wordt in de eerste schoolweek van het schooljaar altijd meegegeven aan het jongste, schoolgaande kind van elk gezin.

In de schoolkalender treft u allereerst uiteraard alle data aan van activiteiten die bij ons al bekend zijn bij de start van het nieuwe schooljaar. Vaak worden er gedurende het schooljaar echter nog extra activiteiten ingepland. De aanvullingen op de schoolkalender treft u altijd aan in de schoolagenda op het Ouderportaal. Deze wordt voortdurend geactualiseerd.

Naast de jaarplanning hebben we geprobeerd om de meest praktische informatie voor ouders te bundelen in de schoolkalender. U treft hierin dus ook de contactgegevens van alle medewerkers, OV, MR en belangrijke externe instanties aan, naast een beschrijving van de schoolontwikkeling, de schooltijden, het gymrooster en schoolafspraken over uiteenlopende zaken. 

We hopen iedereen hiermee zo optimaal mogelijk te informeren.

Klik hier voor de Schoolkalender 2019-2020