Basisschool 't Keuningshöfke
Ons team

Het managementteam wordt gevormd door Karen Quaedackers (directeur) en Eefje Bustin (intern begeleider). Eén van beiden is normaliter op school aanwezig. Bij afwezigheid van beiden is Marjolijn Janssen (leerkracht groep 7/8) het vaste aanspreekpunt.
De directeur blijft als integraal schoolleider eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.

Ons team telt op 1-8-2019 15 medewerkers:
-  directeur: Karen Quaedackers
-  intern begeleidster: Eefje Bustin
-  6 groepsleerkrachten: Dorothé Theunissen, Mariet v.d. Goor, Marian Verberkt, Aniek Jacobs, Maud Jansen, Marjolijn Janssen
-  3 onderwijsondersteuners: Sophie Bremmers, Melanie Jöris, Laura Tegels
-  conciërge: Leon Vankan
-  administratief medewerkster: Petra Dortangs
Voor gym (1 à 2 keer per week door Juf Marit) en muziek (tweewekelijks door dhr. Erik Munten) maken wij gebruik van vakleerkrachten. Wij zijn van mening dat de gespecialiseerde kennis op hun vakgebied bijdraagt aan een goede basis en brede ontwikkeling van onze leerlingen. 
Daarnaast mogen wij gebruik maken van de inzet van enkele vrijwilligers, die ondersteunen bij praktische werkzaamheden (conciërgetaken door Dhr. van Pol) en begeleiding van individuele / groepjes leerlingen t.a.v. het leerstofaanbod (door juf Ruda).

Vanaf 2019-2020 gaan wij daarnaast werken met een 'flexibele schil' van 2 (parttime)leerkrachten, namelijk Hanneke Cuypers en Ilona Breemen. Deze leerkrachten zullen intern ingezet worden bij uitval van andere leerkrachten, invulling van ouderschapsverlof, maar bijvoorbeeld ook t.b.v. collegiale consultatie en inzet/vrij roosteren van ons specialisten. Zie hiervoor ook het item 'vervanging' op de website.


Een groot deel van onze medewerkers heeft, door het volgen van een 1- of 2-jarige opleiding op HBO+-niveau een specialisatie. Hierdoor beschikken we over een jonge kind-specialist, meerdere gedrags- en taal/leesspecialisten, een rekenspecialist en een specialist begaafdheid. Deze specialisten worden ingezet t.b.v. verdere schoolontwikkeling op hun vakgebied. Hier worden zij enkele keren per jaar voor vrij geroosterd.