Basisschool 't Keuningshöfke
De groepsindeling

Onze school telt momenteel 5 combinatieklassen, waarbij de kinderen zijn onderverdeeld in
jaargroepen. Bij de indeling van de groepen worden altijd de volgende criteria gehanteerd:

• Een evenwichtige verdeling van (zorg)leerlingen: aantal leerlingen, een goede mix tussen
leerlingen die gemakkelijk leren en leerlingen die meer moeite hebben met de lesstof.
• Een goede verdeling van jongens en meisjes
• Sociale contacten, vriendjes/vriendinnetjes
• Bij voorkeur geen broertjes/zusjes bij elkaar in een klas
• Zelfstandigheid, zelfredzaamheid
• Spelbehoefte (kleuters)
• Persoonlijkheden (leiders en volgers

De indeling van kinderen in groepen is de verantwoordelijkheid van de directie in overleg met de
leerkrachten van de betreffende groepen. Informatie over de groepsindeling wordt voor het begin van een nieuw schooljaar aan de ouders/verzorgers medegedeeld. De groepsgrootte is sterk afhankelijk van het aantal leerlingen in een bepaald leerjaar.

De groepsbezetting 2019-2020

Groep 1/2: Juf Mariet en juf Dorothé
Groep 2/3: Juf Mariet en juf Marian
Groep 4/5: Juf Aniek
Groep 5/6: Juf Maud
Groep 7/8: Juf Marjolijn en juf Hanneke
Ondersteuning groep 1/2/3 door juf Sophie (onderwijsondersteuner)
Ondersteuning groep 4/5/6 door juf Melanie (onderwijsondersteuner)
Ondersteuning groep 4 t/m 8 door juf Laura (onderwijsondersteuner)
Vervanging wordt zoveel mogelijk ingevuld door juf Hanneke en juf Ilona ('flexibele schil').