Basisschool 't Keuningshöfke
Basisschool 't Keuningshöfke is opgericht in 1986 en ligt in het hart van Koningsbosch, nabij de Duitse grens. Onze school telt al enkele jaren ongeveer 125 leerlingen. Gedurende het schooljaar stromen er ook kinderen in. Dit zijn niet alleen 4-jarigen, maar ook kinderen die van school wisselen en dus in hogere groepen instromen. Naast de jeugdige inwoners uit Koningsbosch, bezoeken ook veel leerlingen uit het Duitse grensgebied onze school.

Op onze school bieden wij een leeromgeving aan kinderen met verschillende culturele, godsdienstige achtergronden en kinderen die verschillen in aanleg en mogelijkheden. Wij zijn op deze wijze een afspiegeling van onze samenleving. Wij zijn actief pluriform, doordat leerkrachten algemene informatie geven over de achtergronden en kenmerken van de verschillende (levensbeschouwelijke) overtuigingen en aandacht besteden aan burgerschap zodat kinderen kennis nemen en waardering krijgen voor deze diversiteit. Zo willen we komen tot het respecteren van elkaar. Op 't Keuningshöfke dragen we zorg voor een open cultuur, waarin sprake is van een hoge betrokkenheid van de ouders.

Het dorp kent een actief verenigingsleven met o.a. een voetbalvereniging, scouting, tennisvereniging en de Stichting BuitenSchoolse Activiteiten Koningsbosch (S.B.A.K.) Waar mogelijk wordt de samenwerking tussen school en verenigingen opgezocht en ondersteunen we elkaar bij (het publiceren van) activiteiten. Ook de kerk speelt een belangrijke rol in het dorpse leven. O.a. bij de voorbereiding op het vormsel en de communie werken school en kerk samen.
Verder zijn we uiteraard ook altijd bezig met onze eigen ontwikkeling op allerlei gebied. Zo verliezen we nieuwe onderwijskundige technieken niet uit het oog en blijven we up-to-date!

't Keuningshöfke is onderdeel van een Gemeenschap van Scholen (GVS), tezamen met basisschool de Draaiende Wieken te Posterholt. Concreet houdt dit in dat we synergievoordelen zo optimaal mogelijk benutten. 't Keuningshöfke en de Draaiende Wieken hebben en behouden hierbij beiden hun eigen identiteit.