Basisschool 't Keuningshöfke
Een school kiezen voor je kind is geen eenvoudige zaak. Je geeft een deel van de opvoeding uit handen aan mensen die je (nog) niet kent en je wilt tevens een keuze maken voor kwalitatief goed onderwijs. Door u deze schoolgids aan te bieden willen wij u helpen bij het nemen van een goede beslissing. Wij willen de school aan u voorstellen en aangeven wat wij met ons onderwijs willen bereiken. Nu is het voorstellen van een school 'op papier' geen eenvoudige zaak: eigenlijk moet je een school ervaren. Toch willen wij u middels de informatie in deze schoolgids kennis laten maken met onze school. 

In deze gids leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en over de behaalde resultaten. Tevens leggen wij uit wat u mag verwachten als uw kind een leerling van onze school wordt en informeren we u graag over hetgeen wij als school van u als ouder verwachten. Tot slot willen wij ouders en verzorgers graag van alle, relevante informatie voorzien. Deze schoolgids wordt jaarlijks (digitaal) uitgereikt aan ouders die kinderen op onze school hebben én aan ouders van mogelijk toekomstige leerlingen. In de schoolgids treft u algemene zaken aan die niet elk jaar veranderen. In de schoolkalender, die u jaarlijks ontvangt, vindt u allerlei jaarlijks wisselende informatie zoals data van activiteiten en vakanties.

De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u lezen via de schoolwebsite, of rechtstreeks via www.innovo.nl Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids benoemde onderwerpen, ook rechtstreeks met school bespreken. Ga naar https://www.innovo.nl/aanvullingschoolgids.html voor een aanvulling op de onderwerpen zoals beschreven in dit document.

Wij zien deze schoolgids als een document dat steeds verder geactualiseerd kan worden. Vandaar dat wij alle lezers verzoeken om eventuele opmerkingen en vragen kenbaar te maken, zodat de schoolgids een levend document blijft.

Wij hopen dat u deze gids met plezier zult lezen. Indien u nog nadere toelichting wenst, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Wij leiden u graag rond door onze school.

Team basisschool 't Keuningshöfke

Klik hier voor de schoolgids 2019-2020