Basisschool 't Keuningshöfke
Oudervereniging (OV)
De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken. Deelname aan de ouderraad geschiedt op vrijwillige basis. Op dit moment bestaat de oudervereniging uit de volgende leden:
Jacqueline van Geffen, voorzitter
Wendy Ophelders, secretaris
Liset Golsteijn, penningmeester
Leden: Kim Willems, Daniëlle Koenen, Angie Lam, Nicoline Janssen, Remy Coenen, Eveline Mohren, Jessica Gavarelli, Wendy Nelissen, Iñez Paulissen
 
De ouderraad vergadert ongeveer 6x per jaar. De data zijn opgenomen in de schoolkalender en de notulen zijn terug te vinden via de schoolwebsite. Bij deze vergaderingen is een vast persoon vanuit de school aanwezig.
 
In samenwerking met het team organiseert en/of ondersteunt de ouderraad diverse activiteiten. Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, schoolreis en de laatste schooldag. Daarnaast wordt door de oudervereniging ook gezorgd voor extra drinken op warme dagen, sponsoren zij ijsjes voor het schoolkamp, bieden zij hulp bij de verkeersmiddag en organiseren zij de kledingactie Bag2school. Extra hulp bij deze activiteiten van ouders, buiten de OV, wordt zeer gewaardeerd.
 
De activiteiten worden gefinancierd met behulp van de ontvangen vrijwillige ouderbijdragen, welke voor dit schooljaar € 12,50 per leerling bedraagt. De opbrengsten die verkregen worden uit georganiseerde activiteiten (zoals Bag2School en een kerstmarkt) worden aangewend ten gunste van de leerlingen. U kunt dan denken aan:
- de financiering van de aanschaf van nieuw (speel)materiaal 
- het organiseren van een extra activiteit in samenwerking met school,
  zoals bijvoorbeeld een workshop voor de leerlingen.
 
Jaarlijks vindt er, in oktober, een jaarvergadering plaats waarin ook een financiële verantwoording wordt afgelegd en uitleg over de diverse activiteiten wordt gegeven. De jaarvergadering is toegankelijk voor alle ouders. Verbeterpunten en nieuwe ideeën zijn uiteraard ook altijd welkom!

Onderstaand kunt u de notulen van de vergaderingen van de oudervereniging terugvinden:
- Vergadering d.d. 27-03-2019

- Vergadering d.d. 27-02-2019

- Vergadering d.d. 21-11-2018

- Jaarvergadering d.d. 10-10-2018

- Vergadering d.d. 5-9-2018